Tarvitseeko yrityksesi lisäosaamista liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen?

Palvelumuotoilun avulla voi auttaa esimerkiksi, jos työssä tiedonkulku on hankalaa, työ koetaan suorittamiseksi ja asiakkaille ei riitä tarpeeksi välitöntä hoitoaikaa tai läheiset eivät osallistu toimintaan. Palvelumuotoilu on tehokas keino kehittää asiakastyötä ja liiketoimintaa rinnakkain, samanaikaisesti.

Palvelumuotoilu SOTE tarjoaa laadukkaat ja ammatilliset materiaalit, joiden avulla voitte ITSE toteuttaa Palvelumuotoilun omalla työpaikallanne! 


Palvelumuotoilu SOTE - MISSIONA JALKAUTTAA PALVELUMUOTOILU KAIKKIEN SAATAVILLE